“Inspekcija da spriječi nelegalne radnje”

Molim inspekciju da spriječi nezakonite radnje u samom centru grada i naloži obustavljanje radova, poručio je Ivan Begić, član predsjedništva GO PDP, povodom rušenja kina “Kozara”.

Iz PDP je saopšteno da je uvidom na licu mjesta “kontaktiran zastupnik navodnog investitora”, advokat Milan Petković iz Banjaluke, i na upit da li na gradilištu postoji tabla gradilišta dat je odgovor da na gradilištu nema table, tako da se ne zna ko je izvođač radova, ne zna se vrsta radova, ko je investitor, nadzorni organ i drugi podaci koji su prema zakonu obavezni da budu označeni na gradilištu (kako to nalaže čl. 137. Zakona o uređenju prostora i građenju).

 

– Članom 2. Zakona o uređenju prostora i građenju pod radovima koji se odnose na građenje objekta smatraju se, između ostalog i, rušenje. Citiram: „uklanjanjem objekta smatra se rušenje ili demontaža objekta ili njegovog dijela, zbrinjavanje otpadnog materijala nastalog rušenjem zatečenog materijala, opreme i drugih elemenata i dovođenje građevinske parcele ili njenog dijela u uredno stanje, a vrši se zbog fizičke dotrajalosti ili većih oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa ili zbog izgradnje novog objekta u skladu sa sprovedbenim planom- kaže Begić, stoji u saopštenju.

On dodaje da je takođe, član 124. st. 3. istog Zakona propisao da „Pripremni radovi se izvode na osnovu građevinske dozvole”.

– Ovim putem molim inspekciju da se izjasni o kakvim se radovima radi i da li postoje dozvole, posebno što aktuelni regulacioni plan za ovaj prostor nije utvrdio ni konfiguraciju, spratnost i druge elemente eventualnog objekta već je samo dao okvirne koeficijente izgrađenosti. Dakle, u ovom slučaju se ne mogu izvoditi nikakvi pripremni radovi bez definisanog dokumenta prostornog uređenja- pojašnjava Begić.

Share

Comments are closed.